Tisztelt Hozzátartozók!

Társaságunk, a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Zombor városával közösen nemzetközi IPA pályázaton vesz részt. A pályázat elbírálásának várható időpontja 2017 ősze. Sikeres pályázat esetén a Kecskeméti Köztemetőben fekvő 32 híres kecskeméti kötődésű elhunyt sírhelyének felújítására kerülne sor. A munka az alábbiakat foglalja magában: általános tisztítás, nevek újraírása, szükség esetén sírkeretek igazítása, járófelület építése, javítása, fugázás.

Tervezzük egy informatikai rendszer felállítását: A síremlékek mellé elhelyezett QR- kódok segítségével magyar és idegen nyelveken előhívhatóak lesznek az elhunyttal kapcsolatos életrajzi információk, internetes hivatkozások, a hozzátartozók kérésére egyéb információk, fotók stb.

Tervezzük a hírességekről szóló színes kiadvány szerkesztését a közös IPA projekt leírásával.

A fentiekkel kapcsolatosan további információk Csongrádi Béla (06 30 655 63 18) temetőgazdálkodási részlegvezető helyettestől kérhetőek.

Érintett sírhelyek:

- Balla József Olimpikon (IV 5) 2.
- Batka Gáspár (III A 8) 48-as katona
- Bozsó János (IV1)
- Dékány Vilmos (Y V 7)
- Dr. Mészöly Gyula (III A 5)
- Faragó Béla (J III A)
- Hajagos Illés (III A 7)
- Hankovszky Zsigmond (III B 4)
- Hornvik János (III B 2)
- Horváth Döme (III B 7)
- Kada Elek (III A 1)
- Katona József (III B1)
- Katona Zsigmond (III B 3)
- Kiss Árpád (IV2) 1916-2001
- László Károly (III A 10)
- Lestár Péter (III A 6)
- Kocsis Pál (III A 4)
- Magyar Ilona (I 10)
- Mathiász János (III A)
- Mátvássy József (III B 5)
- Messzi István (TA VII 2)
- Molnár Judit (IV 7)
- Muraközy János (III A 9)
- Nemesszeghy Lajosné, Szentkirályi Márta Ilona (J III 12)
- Prohászka József (J III1)
- Radó Vilmos (IV 3)
- Reile Géza (II 10)
- Szabó Sándor gépészmérnök kandidátus (IV 4)
- Szegedi Sándor (T VII 1)
- Tóth László (III A 3)
- Wéber Ede (IE VI 3)

Közösségi tér fejlesztése a Széchenyivárosban


Közlemény a Kecskeméti Köztemető egyes sírhelyeinek a felújításával kapcsolatban

Adatok, elérhetőségek

 • Cím: 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a.
 • Központi telefonszám: 06 76 500 606
 • E-mail: titkarsag@kvu.hu
 • Városüzemeltetés:
  bejelentes@kvu.hu

  Kátyúvonal: 06 80 630-144
  Ügyfélfogadás:
  hétfő-péntek: 8.00-15.00
 • Temetőgazdálkodás: info@koztemetokecskemet.hu
  06 76 500 605
  Ügyfélfogadás:
  hétfő-péntek: 7.30-15.50
 • Adószám: 25817580-2-03
 • Cégjegyzékszám: 03-09-130192
 • Bankszámlaszám: 11732002-21431142

Hivatkozások