Temetkezés, temetőfenntartás, temetőfejlesztés


MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA 2020.

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. egyik divíziója a temetőgazdálkodás. A divízió 3 fő tevékenységi egysége: temetkezés, temetőfenntartás, temetőfejlesztés. A temetkezési tevékenységre irányuló szolgáltatás az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése mellett valósul meg. 

Társaságunk teljes körű temetkezési szolgáltatást nyújt, kezdve a halott szállítástól, a kegyeleti kellékek széles választékú értékesítésén, a temetési engedélyek beszerzésén át egészen az egyéb járulékos szolgáltatásokig, úgy mint sírhelymegváltás, temetési időpont foglalás, sírköves munkák lebonyolítása, az elhunyt más temetőbe történő szállítása az ilyenkor felmerülő hivatali ügyintézéssel együtt.

A temetőn belüli temetkezési szolgáltatási tevékenységeket, feladatokat kizárólagosan Társaságunk végzi, illetőleg végezheti önkormányzati rendelet alapján, így ügyfélszolgálati irodánkban közvetlenül – más temetkezési szolgáltatók bevonása nélkül – rendelhető meg a szertartáshoz igényelt szolgáltatás.

Kecskemét Város Kegyeleti Közszolgáltatójaként sírhelykeresések vonatkozásában gyors és pontos adatszolgáltatással áll Társaságunk az érintettek rendelkezésére. A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtti tiszteletadás joga mindenkit megillet. A temetés a hozzátartozók utolsó búcsúja szeretteiktől, amely egyszeri és megismételhetetlen. Szolgáltatásaink színvonalával igyekszünk megfelelni a jogi, szakmai, erkölcsi követelményeknek, illetve a hozzátartozók elvárásainak. A temetőfenntartás a temető létesítményeinek működőképes, megfelelő szinten tartása, állóeszköz fenntartást és üzemfenntartást jelent, amely nemcsak a műszaki objektumokra terjed ki, hanem a temető élő növényanyagára is. A megépült infrastruktúra, a közművek és egyéb létesítmények, zöldfelületek funkciójuknak megfelelő állapotban tartása folyamatos ellátást igényel. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés keretében gondoskodik a köztemetők üzemeltetéséről és fenntartásáról, valamint lezárt temetők fenntartásáról. E vonatkozásban az önkormányzati rendelet hatálya az alábbi temetőkre terjed ki:

Működő köztemetők:

 • kecskeméti köztemető
 • hetényegyházi köztemető

Lezárt felekezeti temetők:

 • „Szentháromság temető”
 • „Evangélikus temető”
 • „Szovjet-orosz temető”

Társaságunk a kecskeméti és hetényegyházi köztemetőkben – Önkormányzati döntés alapján – hajt végre fejlesztéseket, bővítéseket, felújításokat. Éves felülvizsgálatot követően kerül meghatározásra az adott évi fejlesztési program, mely a temetői létesítmények és berendezések kegyeleti igényeknek, törvényi, rendeleti és műszaki előírásoknak megfelelő felújítását jelenti. A fejlesztésre fordítható forrást, évi keretösszeget Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja.

Közösségi tér fejlesztése a Széchenyivárosban


Közlemény a Kecskeméti Köztemető egyes sírhelyeinek a felújításával kapcsolatban

Adatok, elérhetőségek

 • Cím: 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a.
 • Központi telefonszám: 06 76 500 606
 • E-mail: titkarsag@kvu.hu
 • Városüzemeltetés:
  bejelentes@kvu.hu

  Kátyúvonal: 06 80 630-144
  Ügyfélfogadás:
  hétfő-péntek: 8.00-15.00
 • Temetőgazdálkodás: info@koztemetokecskemet.hu
  06 76 500 605
  Ügyfélfogadás:
  hétfő-péntek: 7.30-15.50
 • Adószám: 25817580-2-03
 • Cégjegyzékszám: 03-09-130192
 • Bankszámlaszám: 11732002-21431142

Hivatkozások