Cégtörténet

Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Társaságunk a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint tulajdonosnak döntése alapján jogutódlással, a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft.-ből történő kiválás útján jött létre, és kezdte meg tevékenységét 2017. január 10. napján az alábbi területeken:

- Temetkezés, temetőfenntartás, temetőfejlesztés
- Parkfenntartás
- Köztisztaság
- Közút- és forgalomtechnika

A hulladékártalmatlanítási és hulladékszállítási tevékenységeket továbbra is a jogelőd társaság, vagyis a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. végzi a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft.-vel együttműködve.

Cégadatok:
A vállalkozás neve: Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Városüzemeltetési Nonprofit Kft.)
A vállalkozás székhelye: 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a.
A létesítő okirat kelte: 2016.10.27.
A cég jegyzett tőkéje: 53.500.000,- Ft.
A cég adószáma: 25817580-2-03
A társaság cégjegyzékszáma: Cg.03-09-130192
A vállalkozás tulajdonosa: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közösségi tér fejlesztése a Széchenyivárosban


Közlemény a Kecskeméti Köztemető egyes sírhelyeinek a felújításával kapcsolatban

Adatok, elérhetőségek

Hivatkozások