A személyes ügyfélszolgálat 2020. szeptember 7-étől átmenetileg szünetel

A COVID-19 fertőzés elleni védekezés érdekében a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. telephelyén (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a.) a személyes ügyfélszolgálat 2020. 09. 07-től átmenetileg szünetel. Bejelentéseiket a 06-76/500-606-os telefonszámon, illetve az alábbi e-mail-címeken tehetik meg:
parkfenntartas@kvu.hu
utkarbantartas@kvu.hu
titkarsag@kvu.hu
Megértésüket köszönjük!

A játszóterek megnyitásra kerültek

2020. május 18-tól a játszóterek megnyitásra kerültek. Az operatív törzs kéri a szülőket, hogy a játszóterek látogatása során tartsák be a szociális távolságot és gondoskodjanak kézfertőtlenítő használatáról. A Kecskeméti Városrendészet naponta 16-19 óra között fokozottan ellenőrzi a játszótereket és felhívja a figyelmet az 1,5 méteres védőtávolság betartására.

A temetkezési közszolgáltatás változása

A temetkezési közszolgáltatással kapcsolatban Kecskemét Megyei Jogú Város Operatív Törzs a 48/2020. (III.24.) határozatot hozta, mely alapján...
Részletek

Közlemény a COVID19 járvánnyal kapcsolatban tett intézkedéseinkről

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nél személyes ügyfélszolgálat korlátozása vált szükségessé.
Részletek

Tájékoztató ingatlantulajdonosok részére a villamos hálózatok körüli gallyazásról

Kecskemét városban és a szatelit településeken az NKM Áramhálózati Kft. megkezdte az érintésvédelmi gallyazási munkálatokat, melyről az alábbi sajtóközleményt jutatták el Társaságunkhoz a lakosság minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében.
Kérjük, hogy esetleges észrevételükkel, panaszukkal a közleményben megadott telefonszámon tegyenek bejelentést.
Tájékoztató letöltése(PDF) Szóróanyag letöltése(PDF)

Kedves Játszótérhasználók!

Kecskemét város játszótereinek karbantartása, fenntartása, üzemeltetése a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. feladata. Kérjük segítse munkánkat azzal, hogy amennyiben a játszótéren hibás, vagy megrongálódott játszóeszközt lát, értesítsen bennünket a 06 76 500 610-es üzenetrögzítős telefonszámon. Kérjük ne felejtse el megadni a játszótér megnevezését is, amelyet a játszótér információs tábláján olvashat le. Értesítését köszönjük!

Kecskeméti városüzemeltetés

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. jogutódlással, a Kecskeméti  Városgazdasági Nonprofit Kft.-ből történő kiválás útján  jött létre, és kezdte meg tevékenységét az alábbi területeken:

Temetőgazdálkodás

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. egyik divíziója a temetőgazdálkodás. A divízió 3 fő tevékenységi egysége: temetkezés, temetőfenntartás, temetőfejlesztés.

Parkfenntartás

A parkfenntartás a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. egyik meghatározó tevékenysége, melyet Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén (beleértve a szatelit településeket is) végezzük.

Köztisztaság

Társaságunk végzi többek közt a városban található szilárd burkolattal ellátott közterületeinek kézi-gépi takarítását; a közterületre kihelyezett kisméretű hulladékgyűjtő edények (csikkbedobók, kutyaürüléktároló) rendszeres ürítését, pótlását; a közutak hőségriadó alatti portalanítását; az illegális hulladék lerakatok felszámolását.

Útfenntartás

Feladatunk az önkormányzati tulajdonú szilárd burkolatú és burkolatlan közutak, kerékpárutak és járdák fenntartása. Hozzánk tartozik az utak műtárgyai, KRESZ táblák, utcanévtáblák kihelyezése, karbantartása. Mi felelünk a burkolati jelek karbantartásáért és a közlekedés biztonsági eszközök – poller oszlopok, korlátok, kerékpártárolók, buszmegállók, fekvő rendőrök, parkolás gátlók – kihelyezéséért, fenntartásáért. A divízióhoz tartoznak cégen belül a javító műhelyek, a gépjavító, a lakatos, a forgácsoló és az asztalos műhely.

Kapcsolat

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. | 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a.
Telefon: +36 76/500-606 | E-mail: titkarsag@kvu.hu