Köztisztasági csoport

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a köztisztasággal kapcsolatos közszolgáltatói tevékenységét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából a közfeladat-ellátási szerződésben rögzítettek alapján látja el.

A fenti feladatokat a 20 fős Köztisztasági Csoport munkatársai látják el, melyet több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező vezető irányít.

Kézi úttisztítás

Kézi úttisztítási feladatainkat 12-14 fő munkatársunk részvételével kézi erővel végezzük, az év valamennyi napján. Az általunk hetente takarított terület nagysága 354.200 m2.

Gépi úttisztítás

A feladatellátásra 2 db seprőgép áll rendelkezésünkre, amellyel járdák, terek seprését végezzük heti két alkalommal. A nagyobb teljesítményű seprőgépünkkel a szegéllyel ellátott úttestek gépi seprését végezzük napi/ heti rendszerességgel, hetente összesen 300.940 m2 nagyságú területen. A utak, terek tisztaságának biztosítása érdekében a városi kezelésben lévő, kiemelt szegéllyel rendelkező útszakaszok esetén kézi seprést, szegélytakarítást is végzünk, évi két alkalommal.

Közterületi hulladékgyűjtő edények ürítése

Közterületi hulladékgyűjtő edények (csikkbedobó, kutyaürülék tárolók) ürítését kézi erővel végezzük heti egy és a városközponti, frekventált területeken heti két alkalommal. A hulladékot gyűjtőjárművekkel a hulladékgyűjtő telepre szállítjuk.  Hetente 1400 db edény ürítését végezzük.  Az elöregedett, elveszett vagy megrongálódott edények cseréjéről folyamatosan gondoskodunk.

Közterületi konténerek ürítése

Kecskemét város területén 1 db 4,2 m3; 8 db 1,1 m3 űrtartalmú konténer van kihelyezve, amelyeket napi rendszerességgel ürítünk. 

Illegális hulladék feltárása

Feladataink közé tartozik az illegálisan elhelyezett hulladéklerakatok feltárása is, amelyeket az Önkormányzattal egyeztetve számolunk fel. Az illegális hulladék évi mennyisége kb. 1000-1400 m3.

Közutak portalanítása

A feladat ellátására jelenleg 1 db Skoda Liaz típusú teherautóáll rendelkezésünkre. A feladatot az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat által elrendelt hőségriadó esetén végezzük, az Önkormányzat által meghatározott útvonalakon. A munka során az úttestek gépi locsolását, hűtését végezzük a por lekötés érdekében.

Közösségi tér fejlesztése a Széchenyivárosban


Közlemény a Kecskeméti Köztemető egyes sírhelyeinek a felújításával kapcsolatban

Adatok, elérhetőségek

 • Cím: 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a.
 • Központi telefonszám: 06 76 500 606
 • E-mail: titkarsag@kvu.hu
 • Városüzemeltetés:
  bejelentes@kvu.hu

  Kátyúvonal: 06 80 630-144
  Ügyfélfogadás:
  hétfő-péntek: 8.00-15.00
 • Temetőgazdálkodás: info@koztemetokecskemet.hu
  06 76 500 605
  Ügyfélfogadás:
  hétfő-péntek: 7.30-15.50
 • Adószám: 25817580-2-03
 • Cégjegyzékszám: 03-09-130192
 • Bankszámlaszám: 11732002-21431142

Hivatkozások