Felettes szerv, felügyelet

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője
Kecskemét, Kossuth tér 1.
jegyzo@kecskemet.hu
76/513-505


KMJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Mérnöki Iroda
Városüzemeltetési osztály
Városüzemeltetési csoport
Kecskemét, Kossuth tér 1.
76/512-219
varosuzemeltetes@kecskemet.hu

Közösségi tér fejlesztése a Széchenyivárosban


Közlemény a Kecskeméti Köztemető egyes sírhelyeinek a felújításával kapcsolatban

Adatok, elérhetőségek

Hivatkozások