Felügyelet

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Közlemény a Kecskeméti Köztemető egyes sírhelyeinek a felújításával kapcsolatban

Adatok, elérhetőségek

Hivatkozások