Felettes szerv, felügyelet

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Kecskemét, Rákóczi út 7.
kecskemetitvsz@birosag.hu
76/519-519

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője
Kecskemét, Kossuth tér 1.
jegyzo@kecskemet.hu
76/513-505

KMJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Mérnöki Iroda
Közterületfenntartási és Beruházási osztály
Közszolgáltatásszervezési és Környezetvédelmi osztály
Kecskemét, Kossuth tér 1.
76/513-513/2387
mernoki@kecskemet.hu

KMJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezési és Jogi Iroda
Jogi osztály
Társaságirányítási és Tőkebefektetési csoport
Kecskemét, Kossuth tér 1.
76/513-513/2301
jogi@kecskemet.hu